www.svenskspanska.se
+46 70-568 80 50
+47 73-985 10 55

FÖR FRÄMJANDE AV UTBILDNING OCH STUDIER


Denna ansökan måste vara fonden tillhanda senast den 15 september! / This application must be received by the fund not later than September 15!
OBS! ofullständigt eller felaktigt ifylld ansökan behandlas ej! / NOTE! incomplete or incorrectly completed application will not be processed!


* = Obligatoriska fält / Mandatory fields

Personuppgifter / Personal information
*
 
*
 
*
ÅÅÅÅ-MM-DD/YYYY-MM-DD
*
 
*
om flera, ange alla / If more than one specify all
Kontaktuppgifter/Contact information
*
Om du flyttar, anmäl snarast adressändring / If you change your address, please report your new address as soon as possible
 
 
även lands- och riktnummer
inklusive landsnummer / with country code
 
Anmäl adressändring / Please report change of address
Övrigt / Other information
*
 
*
 
Ange med egna ord vad du vill åberopa, scannade betyg bifogas / Write in your own words what you want to refer to, scanned certificates have to be attached.
*
Mina planerade studier samt motiv till erhållande av stipendium, lärosäte samt ämne / My planned studies and motives for receiving a scholarship, seat of learning and topic.
Ange endast den period ansökan avser / Just mention the period applying for.
Om denna ansökan bifalles ämnar jag under stipendietiden / If this application is approved, I intend during the scholarship period:
Clear selectionBrowse...
Ladda upp valda filer/Upload chosen files...
Välj fil(er), tryck sedan på 'ladda upp'/Choose file(s) and press 'upload'
*
 
Jag samtycker till behandlingen av mina personuppgifter och godkänner villkoren i Svensk-Spanska Stiftelsens sekretesspolicy! /
I consent to the processing of my personal data and approve the terms of the Swedish-Spanish Foundation´s data protection policy!
Registrera din anmälan / Register your application
Vid kontakt med Stiftelsen ange alltid ditt referensnummer / When contacting the foundation, always state your reference number.

Skriv ut och behåll en kopia / Print and keep a copy.